HASTA SORUMLULUKLARI NELERDİR?

 

1) Genel Sorumluluklar

 

· Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı, sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.

· Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.

· Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır

 

2) Sosyal Güvenlik Durumu

 

· Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.

· Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

 

3) Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

 

Hasta;

-Yakınmalarını,

-Daha önce geçirdiği hastalıkları,

-Yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini,

-Eğer varsa halen kullandığı ilaçları,

-Tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam ve eksiksiz vermelidir.

 

4) Hastane Kurallarına Uyma

 

· Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.

· Hasta Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.

· Hasta; tedavi, bakım ve iyileştirme sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olmalıdır.

· Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa; randevunun tarih ve saatine uymalı ve değişiklikleri ilgili yere bildirmelidir.

· Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.

· Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

 

5) Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

 

· Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

· Hasta; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmelidir.